maandag 29 oktober 2012

"Do it properly, or don't do it at all"

Een kleine rondvraag in je nabije omgeving volstaat om vast te stellen dat vandaag de dag zowat iedereen –de één al wat actiever dan de ander- op sociale netwerksites terug te vinden is. Juist ja, ik heb het over onder andere Facebook en Twitter. Zelfs diegenen die er oorspronkelijk niet voor te vinden waren, gaan uiteindelijk door de knieën. Er leeft zodanig veel op dit soort sites dat afwezigheid haast een sociaal isolement creëert. Ook ik ben een “facebooker” en ik zou liegen moest ik zeggen dat ik niet dagelijks een facebook-check zou doen. In mijn ogen is het grote voordeel dat je contact kan houden met vrienden die je niet dagelijks ziet en eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat ik me ook steeds laat verleiden tot het kijken naar waar anderen zich zoal mee bezig houden (wat de ene keer al boeiender is dan de andere).

Ik heb in voorafgaande blogberichten reeds gesproken over nieuwe media en het Web 2.0, maar na de lesinhoud van vorige week leek het me interessant eens verder in te gaan op sociale netwerksites, in het bijzonder op Facebook en Twitter. Ik stelde me de vraag welke pro’s en contra’s deze communicatie-omgevingen nu effectief inhouden en vond dat wel een klein onderzoekje waard. De voordelen spreken voor zich: je kan gemakkelijk contact houden met vrienden, familie en collega’s, maar daarnaast kan je ook oude vrienden terugvinden. Denk maar eens aan hoeveel vrienden je na de middelbare school niet uit het oog bent verloren en nu terug mee in contact bent geraakt via Facebook. Wil je een feestje organiseren of een afspraak maken met je klasgroep? Uitnodigingen en tientallen sms’jes zijn overbodig, want via sociale netwerken kan je groepen aanmaken waarvan bepaalde mensen lid kunnen worden en waardoor je iedereen kan bereiken. Je kan mensen met dezelfde interesses bereiken en op die manier ook in contact komen met mensen met verschillende achtergronden. Je kan je werk als musicus of schrijver promoten en fans op de hoogte houden van je prestaties. Om nog maar te zwijgen van het feit dat er de mogelijkheid is tot het verkrijgen van verschillende applicaties waardoor je van op afstand met je vrienden kan gamen.

Niets dan voordelen, zo zou je denken. Er hebben zich echter ook al gevallen voorgedaan die de keerzijde van de medaille tonen. Om binnen te geraken op sociale netwerksites moet je een account aanmaken, waarvoor je bepaalde persoonlijke informatie moet vrijgeven. Deze toegang tot gegevens kan leiden tot fraude, stalking en identiteitsdiefstal. Mensen met slechte bedoelingen kunnen jouw identiteit stelen om zo toegang te krijgen tot bijvoorbeeld je e-mailadres of andere informatie. In mijn zoektocht stootte ik op twee specifieke verhalen waarbij het maken van valse profielen onaangename of zelfs nefaste gevolgen had. Het eerste verhaal betreft het stelen van andermans identiteit. Op de Cornell University maakten twee individuen een vals profiel aan voor Wendy Purcell, de vrouw van één van de campusdirecteurs. Onder deze naam verstuurden ze vriendschapsverzoeken naar verschillende studenten en drongen ze groepen binnen van studenten die verbonden waren met de school, om zo tot bepaalde informatie te komen. De situatie escaleerde toen er steeds vaker statusupdates verschenen die expliciet seksueel getint waren en bovendien waren gesprekken met toekomstige studenten doorweven van seks en promiscuïteit. Het tweede verhaal is het verhaal waarbij een zekere Lori Drew een vals MySpace-profiel had aangemaakt waarbij ze zich voordeed als een 16-jarige jongen. Onder deze identiteit maakte ze contact met het 13-jarige meisje Megan Meier. Toen Drew op een bepaald moment vreselijke en harde berichten begon te versturen naar Megan, werd het haar allemaal te veel en zag ze geen andere oplossing dan zelfdoding.

Deze, en zeker het tweede, zijn drastische voorbeelden, maar we mogen nu eenmaal niet ontkennen dat deze situaties voorkomen. Sociale netwerksites hebben vaak wel gebruiksvoorwaarden en er zijn ook maatregelen om privacy te verzekeren, maar niet alle problemen kunnen voorzien worden. We mogen niet blind zijn voor de risico’s, ook al zien we vaak heel wat positieve mogelijkheden.

En positieve mogelijkheden zijn er zeker! Om de balans in evenwicht te houden, vond ik op de site van CNN een verhaal van een Amerikaanse student die dankzij één bericht op Twitter zichzelf uit de gevangenis in Egypte wist te halen. James Karl Buck, student aan de Universiteit van California-Berkeley, was in het kader van zijn opleiding in Egypte om een anti-regeringsprotest mee te maken, maar op 10 april 2008 werd hij samen met zijn vertaler gearresteerd. Onderweg naar het politiebureau slaagde hij erin via zijn gsm een Twitter-bericht te verspreiden dat slechts één woord bevatte: “Arrested!”. In slechts enkele seconden waren zijn collega’s in de Verenigde Staten en zijn vrienden in Egypte op de hoogte van zijn gevangenschap. Vele mensen die het bericht lazen verspreidden het verder onder hun eigen vrienden- en kennissengroep op Twitter en Facebook. Daardoor kwam er in geen mum van tijd redding voor Buck en bij zijn vrijlating stuurde hij onmiddellijk een nieuwe tweet de wereld in: “Free!”. Voor Biz Stone, mede-uitvinder van Twitter, is dit dé bevestiging van de voordelen van het medium:

“It highlights the simplicity and value of a real-time communication network that follows you wherever you go.”

Nog meer positief nieuws voor de sociale netwerken: de studie “Digital Youth Project” (Universiteit van Zuid-Californië) heeft aangetoond dat voortdurende communicatie op sociale netwerken nuttige vaardigheden ontwikkelen bij jongeren. Omgang met de digitale wereld doet hen interesses ontdekken, technologische vaardigheden ontwikkelen en sociale normen hanteren. De studie toont aan dat online actief zijn bij jonge mensen sociale en technische vaardigheden doet ontstaan die hen helpen om competente burgers te zijn in het digitale tijdperk. Lisa Tripp, één van de auteurs van het onderzoek, zegt dat technologie jongeren meer onafhankelijkheid geeft en dat het hen leert zichzelf beter en correcter uit te drukken.

Twitter en Facebook zijn vandaag de dag dé fora waarop ogenschijnlijk zowat alles kan gezegd worden. Jan met de pet kan posten wat hij zonet heeft gegeten, de mensen met een duidelijke stelling over een bepaald onderwerp kunnen deze meedelen, maar ook de journalisten kunnen er gebruik van maken om bijvoorbeeld nieuws te verspreiden of om zichzelf te promoten. Heel wat journalisten maken tegenwoordig een twitter- en/of facebookaccount aan, wat hen een grote vrijheid geeft. Hierbij stel ik me de vraag hoe ruim iemands macht op dergelijke sites reikt? Kan zomaar alles worden gezegd? En zoniet, op welk punt grijpt men in? Hoe kunnen journalisten het best omgaan met sociale media en hoe belangrijk is het om privé en professioneel leven gescheiden te houden?

Recentelijk deed er zich een geval voor waarbij een onafhankelijke journalist de toegang tot Twitter werd verboden op vraag van de NBC omdat de journalist de Amerikaanse televisiezender in een slecht daglicht had gesteld. Guy Adams had een tweet gepost waarin hij kritiek uitte op het feit dat de NBC de kijkers de indruk gaf dat de Olympische Spelen nog niet begonnen waren, hoewel dat wel het geval was. De tweet bevatte de volgende woorden: “The man responsible for NBC pretending the Olympics haven’t started yet is Gary Zenkel. Tell him what u think!”, aangevuld met het professioneel e-mailadres van Meneer Zenkel. Twitter ging akkoord met de schorsing, aangezien de tweet ingaat tegen één van de Twitter-regels, namelijk dat andermans persoonlijke informatie niet mag worden doorgegeven. Adams verdedigde zichzelf door te zeggen dat het professionele e-mailadres van Meneer Zenkel geen persoonlijke informatie is, en hij voegde eraan toe dat het verontrustend is dat de NBC er in slaagt de twitter-accounts neer te halen van journalisten die kritisch zijn voor het medium. Niet iedereen is dus altijd even gelukkig met de grote vrijheid die de sociale netwerksites creëren. Hoewel ik dit een voorbeeld vind van een mediagrootheid die angst heeft zijn goede naam te verliezen en geen kritiek kan dulden, vind ik het ergens wel geruststellend dat er in zekere mate controle is op wat er wordt gezegd. Het is duidelijk dat er indien nodig kan worden ingegrepen, en ik vermoed dat het in een aantal gevallen wel nodig zal zijn. Hoe positief deze zee van vrijheid ook lijkt, je moet er altijd mee oppassen. Woorden zijn snel gezegd en voor je het weet vallen ze in slechte aarde. Het lijkt me belangrijk op een correcte manier om te gaan met deze media en twee keer na te denken alvorens je iets post. En in de functie van journalist lijkt me dat al helemaal aangeraden. Je bekleedt dan immers toch een voorbeeldfunctie. Jij brengt het nieuws en mensen geloven wat je zegt. Als je dan te snel dingen de wereld instuurt, kan dat wel eens onaangename gevolgen hebben.

Verder ben ik van mening dat journalisten ook een duidelijke scheidingslijn moeten behouden tussen hun privéleven en hun professionele leven. Hoe sterk deze sociale media openheid op alle vlakken ook bepleit, al wat je de wereld instuurt kan op één of andere manier tegen je gebruikt worden. Houd nog voldoende “behind the scenes”, denk ik dan. En dat is een opmerking die ik in het algemeen heb voor sites zoals bijvoorbeeld Facebook en Twitter. Het is leuk bepaalde dingen met de mensen te delen –ik doe dat immers zelf ook-, maar moeten we echt op de hoogte zijn van elke gebeurtenis en elk moment in het leven van jan en alleman, hoe onbetekenend die activiteiten ook zijn? Dat lijkt me soms wat van het goede te veel…


Bronnen:

BREEN, Cameron, Facebook highlights dangers of social networking, 2 februari 2009 (28 oktober 2012); http://cornellsun.com/section/news/content/2009/02/02/facebook-highlights-dangers-social-networking

GOLDBERG GOFF, Karen, Social networking benefits validated, 28 januari 2009 (28 oktober 2012); http://www.washingtontimes.com/news/2009/jan/28/social-networking-benefits-validated/

MASTERS, Sam, NBCFail: Backlash as Twitter locks out reporter Guy Adams, 31 juli 2012 (28 oktober 2012); http://www.independent.co.uk/news/world/americas/nbcfail-backlash-as-twitter-locks-out-reporter-guy-adams-7987906.html

SIMON, Mallory, Student ‘Twitters’ his way out of Egyptian jail, 25 april 2008 (28 oktober 2012); http://edition.cnn.com/2008/TECH/04/25/twitter.buck/
Geen opmerkingen:

Een reactie posten