zaterdag 22 december 2012

Debat dat aanzet tot nog meer reflectie...Heel wat stof tot debat tijdens de slotles van 21 december! Heel wat interessante stellingen en opinies werden aangenomen en verdedigd. Maar een aantal daarvan brachten toch wel specifiek mijn gedachtemolen op gang, vandaar dat ik deze verder zal uitdiepen in deze blog.

Ik zou het in deze blog om te beginnen graag wat uitgebreider hebben over de verschillende stellingen die kunnen worden aangenomen ten opzichte van de kwestie van de kwaliteit van de journalistiek ten gevolge van de enorme opkomst van de nieuwe en dan vooral de sociale media. Het lijkt me een interessante kwestie en bovendien heb ik het in mijn vorige blog reeds licht aangeraakt. De eerste stelling die naar voren kwam wat betreft de kwaliteit van de journalistiek wanneer die wordt bedreven via de nieuwe media, was de volgende: “de concurrentie om als eerste een scoop binnen te halen komt de kwaliteit en de snelheid van het nieuws ten goede”. De gedrevenheid om als eerste een nieuwsbericht te brengen en alles daarvoor in de strijd te willen gooien, kan misschien in eerste instantie wel positief zijn, aangezien je op deze manier lezers lokt (uiteraard, want deze lezen daar waar het nieuws het eerst verschijnt), maar ik vrees dat het achteraf zorgt voor afzwakking van de kwaliteit van het geheel van het bericht dat uiteindelijk wordt gebracht. Men gaat ervan uit dat “de buit binnen is” en men hecht minder belang aan de verdere opbouw en uitwerking van het nieuwsbericht. Alles draait om de strijd om de eerste te zijn; in die zin brengt men wel het snelst het nieuws, maar de aandacht voor de kwaliteit gaat verloren. Daarom denk ik dat de stelling “als eerste nieuws verspreiden is belangrijker geworden dan betrouwbaar nieuws verspreiden” vaak wel correct is. Ik denk ook dat dit aspect minder ruimte biedt voor de kritische journalistiek waar er ruimte is voor diepgaander onderzoek. In de online-wereld moet alles snel gaan en komt kwaliteit slechts op de tweede plaats. Het is bovendien ook veel gemakkelijker om zomaar zaken de wereld in te sturen. Slechts een paar woorden en een muisklik zijn nodig om het bericht rond te sturen. En het gaat daarbij niet alleen om journalisten die niet-gecheckte nieuwsfeiten versturen, maar ook om particulieren die allerhande verhalen de ronde kunnen laten doen. En er zijn mensen die kritisch genoeg zijn om hier geen geloof aan te hechten, maar er zijn er ook genoeg die dat niet zijn.

Snelheid kan dan wel belangrijk zijn, het mag niet alles overheersen. De journalist heeft nog steeds een persoonlijke en maatschappelijke verantwoordelijkheid: hij moet de mensen op een correcte manier en met de juiste informatie op de hoogte brengen van de gebeurtenissen in de wereld. En als er onvolledige of foute berichten verspreid worden, kan dat voor een hoop ellende zorgen.

Door de opkomst van de nieuwe media lijkt journalistiek ook niet langer in handen te zijn van de journalisten, maar gaan ook burgers actief deelnemen aan de journalistieke praktijk. Het komt steeds vaker voor dat burgers zelf verslag uitbrengen over een gebeurtenis of een ongeval dat ze hebben meegemaakt of hebben zien gebeuren, waardoor ze dus aan burgerjournalistiek doen. Het voordeel van deze burgers die ooggetuigen zijn en daarvan online verslag uitbrengen is dat echte journalisten hun verhaal kunnen gebruiken in hun verslaggeving. Maar ik denk dat het zeer belangrijk is de burgers te onderscheiden van de journalisten. Burgerjournalistiek heeft niet dezelfde waarde als de echte journalistiek. Ik beweer niet dat de aanbrengst van burgers niet waardevol kan zijn, maar de professionele journalistiek gaat nog een stap verder: het is niet het puur feitelijk brengen van gegevens, maar de verwerking van de feiten tot een samenhangend geheel met duiding en verwijzing naar het hoe en het waarom van de omstandigheden. Ik zou niet zo ver gaan te stellen dat de burgerjournalistiek het niveau van de journalistiek omlaag heeft gehaald. Zolang we een duidelijk onderscheid blijven maken tussen de twee denk ik dat er geen probleem is en dat de burgerjournalistiek net een aanbrengst kan zijn, tenminste als ze op een serieuze manier wordt bedreven.

Ten tijde van massaal gebruik van sociale media zoals Facebook of Twitter kan ook een journalist niet achterblijven. Dat hij er gebruik van maakt om snel zaken te weten te komen is begrijpelijk, zolang hij er maar op een eerlijke en professionele manier mee omgaat. Twitter wordt wel eens gebruikt om met de toevoeging van “#unconfirmed#” onbevestigde berichten te verspreiden. Dat is uiteraard niet de bedoeling van dit sociale medium. Het is de opdracht van de journalist om media als Twitter te gebruiken om netwerken uit te bouwen, om contacten aan te spreken, om bronnen te raadplegen. Net zoals Opgenhaffen en Van Belle in hun boek Sociale media en journalistiek naar voren brengen, moeten sociale media een aanvulling zijn op de traditionele manieren om nieuws te zoeken en te verspreiden en om te dialogeren met het publiek.

Sociale media zijn een gigantische bron aan informatie, maar de analyse en de achtergrond bij een nieuwsfeit zijn nog altijd toegewezen aan de journalist. Volgens Bart Van Belle zijn journalisten ook nodig om een selectie te maken uit het gigantische nieuwsaanbod. Zij selecteren uit de berg informatie die de wereld rondgaat via sociale media, persagentschappen en nieuwsmedia en ze zorgen ervoor dat onze blik op de wereldgebeurtenissen wordt verruimd. En daar ben ik het volledig mee eens. Het lijkt misschien een weinig subtiele verdediging van mijn toekomstig vakdomein, maar het is een feit: journalisten blijven broodnodig!


Bronnen:

Bakker, P. (2008). Ruimte voor kwaliteit? Media en journalistiek op het digitale kruispunt. Opgehaald 22 december 2012 van http://www.denieuwereporter.nl/2008/03/ruimte-voor-kwaliteit-media-en-journalistiek-op-het-digitale-kruispunt/


Opgenhaffen, M. & Van Belle B. (2012). Sociale media en journalistiek. Tielt: Lannoo.

De Standaard.biz (2010). Journalisten gebruiken steeds meer sociale media. Opgehaald 22 december 2012 van http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20101216_105

Van Belle, B. (2012). Hoe sociale media een impact hebben op de journalistiek. Opgehaald 22 december 2012 van http://www.finn.be/blogs/hoe-sociale-media-een-impact-hebben-op-de-journalistiek


Geen opmerkingen:

Een reactie posten